Esturion


També anomenats Mariones o sollos. És un peix s'emigràs i d'aigua salada o d'aigua dolça. D'aquest producte s'obté el Caviar. L'esturió pertany a l'últim representant dels teleostis (peixos amb ossos en lloc d'espines). S'alimenta d'invertebrats bentònics i peixos. 

La seva reproducció comença a finals de maig i principis de juny, és molt poc probable que es reprodueixin en captivitat a causa que necessiten zones rocoses, similar com ho fa el salmó. 

Cerca aliment constantment en les roques o al fons de l'aigua, és una espècie tranquil·la, no és agressiva, tampoc territorial es porta bé amb altres tipus de peixos.