Pterapogon Kauderni

Endèmic de les Illes Banggai a Indonèsia.

Espècie pacifica, els agrada viure amb grup i compatible amb invertebrats.

Són d'hàbits nocturns, d'aquí la mida dels seus ulls.

En la seva reproducció el mascle s'encarrega d'incubar bucalmente la posta.

El seu hàbitat és de zones de l'escull amb forts corrents motiu pel qual s'haurà d'oferir una correcta circulació de l'aigua i zones fosques en l'aquari.

No suporta els compostos amoniacals alts pel que es demana de realitzar canvis d'aigua molt periòdics.

En l'actualitat la majoria d'animals procedeixen de vivers on s'ha començat la seva reproducció a nivell industrial amb grans resultats.

Mida ideal d'aquari partir de 100 litres per a una parella formada per mascle i femella.