Conill Belier


Els conills són una mascota molt popular, per la seva docilitat, la facilitat de les seves cures. Una d'aquestes races peculiars és el belier. 

Pel que fa al caràcter, són conills dòcils i sociables, i solen ser bastant tranquils, encara que necessiten la seva dosi d'exercici i d'independència perquè no pateixi estrès ni faci entremaliadures a casa que poden ser perilloses per a ell, com rosegar cables, per exemple.

Necessita un espai ampli i tranquil i una alta higiene en el seu entorn. Són molt afectuosos i conviuen molt bé amb tots els membres de la família. No solen tenir problema a conviure amb altres animals, encara que haurem de tenir especial cura, sobretot els primers mesos.

Una de les seves peculiaritats és que les seves orelles no són sempre així de llargues i caigudes, sinó que quan és petit les té alçades i més aviat petites, i segons va creixent van prenent la seva forma definitiva. A més, no hem d'oblidar que, en la seva variant més popular, es tracta d'un conill nan, de manera que hem de tenir en compte certes coses, com que pot ser poruc o que, encara que sigui afectuós amb nosaltres, també necessita certa independència.