Jerbo


Curiosament, són animals que estan actius tant de dia com de nit, només que alternen estones de descans amb estones d'activitat. En la naturalesa, dormen tots junts en caus bastant profundes, sobretot quan fa fred, i només l'abandonen a la nit per buscar menjar.

Es relacionen molt bé amb els humans, però, és convenient iniciar el seu procés de socialització a edat primerenca per generar major confiança en l'animal i així evitar-li situacions d'estrès que incideixin en el seu estat d'ànim i li facin respondre de manera inusualment agressiva.